KCSH

Kunskapscentrum för sexualitet och hälsa

Stockholms läns landsting

Ny rapport om thailändska kvinnors vårdbehov

2018-02-23

Språksvårigheter och brist på information gör att thailändska kvinnor som flyttat till Sverige inte får preventivmedelsrådgivning och tillgång till hiv/STI-test i den utsträckning de har behov av. Det visar en enkätundersökning där 266 thailändska kvinnor svarat på frågor om sina erfarenheter och behov av vård inom området sexuell och reproduktiv hälsa. 

Thailändska kvinnor uttrycker behov av information, vård och rådgivning kring fertilitet, hiv/STI-testning och preventivmedel men uppger samtidigt att tillgängligheten är begränsad. Det beror enligt kvinnorna på språksvårigheter, beroende av hjälp från sin partner eller ofullständig kunskap om det svenska hälso- och sjukvårdssystemet. Det leder till att kvinnorna avstår från att söka den vård i Sverige som de är i behov av. Ett undantag är gynekologisk cellprovtagning som de fått en kallelse till. Därför finns det en möjlig väg får vården förbättra tillgängligheten och uppfylla kvinnornas rättigheter genom att erbjuda information, preventivmedelsrådgivning och hiv/STI-testning i samband med gynekologisk cellprovtagning.

Den här studien baseras på en enkät som 266 nyanlända thailändska kvinnor i Stockholm har svarat på. Syftet är att beskriva thailändska kvinnors erfarenheter och behov av vård och service inom området sexuell och reproduktiv hälsa samt deras kunskaper om och attityder till hiv.

Studien visar bland annat att 62 procent av kvinnorna någon gång testat sig för hiv men nästan alla hade testat sig i Thailand. Hivtest i Sverige tenderar att nå dem som redan testat sig tidigare i Thailand. Yngre kvinnor och kvinnor som inte har barn hade i lägre utsträckning hivtestat sig. Preventivmedelsanvändningen var högre bland gruppen yngre kvinnor men behoven av att få preventivmedelsrådgivning var också större där. Yngre kvinnor och kvinnor som inte har barn är därmed viktiga att uppmärksamma i det hälsofrämjande arbetet för att nå ut med erbjudande om hiv/STI-testning och preventivmedelsrådgivning.

Det bor ca 40 000 personer i Sverige som är födda i Thailand varav ca 10 000 är folkbokförda i Stockholm. Nästan 80 procent av dem är kvinnor och majoriteten av dem har kommit till Sverige som anhöriginvandrare till en svensk partner och erbjuds därför heller inte hälsoundersökning.

Ladda ner rapporten ”Thailändska kvinnors behov av och rätt till preventivmedelsrådgivning och hiv/STI-testning – utmaningar för vården och preventionen”