KCSH

Kunskapscentrum för sexualitet och hälsa

Stockholms läns landsting

Sexualitet och hälsa – utbildning för boendepersonal i Stockholms stad

2018-02-23

I deklarationen om mänskliga rättigheter framhålls att varje människa har rätt att kunna bestämma över sin kropp och ha ett säkert och tillfredställande sexualliv. Med utbildning och stöd kan boendepersonal på HVB-hem vara en viktig resurs för ungdomar som inte har haft tillgång till sex- och samlevnadsundervisning under uppväxten.

Under 2016 bedrev dåvarande Lafa – enheten för sexualitet och hälsa (sedan 1 september 2017 KCSH) en insats tillsammans med Stockholms stad för målgruppen ensamkommande ungdomar. Den bestod av en utbildning i sexualitet och hälsa för kommunens personal som arbetar på boenden för ensamkommande ungdomar. I den här rapporten beskrivs utbildningen, metoder och erfarenheter,

Förhoppningen är att kunna inspirera andra verksamheter som bedriver liknande insatser för att öka nyanlända ungdomars tillgång till en god sexuell hälsa.

Ladda ner ”Sexualitet och hälsa – rapport om utbildning för boendepersonal i Stockholms stad” här.